logo.gifFör att bestämma datorers täthet använder man i Europa för det mesta IP klassning från Europeiska standardiseringskommitten.
En vanlig standarddator som säljs i t.ex. varuhus är vanligen inte testad på något sätt och klarar oftast inte av ens den lägsta nivån av dessa tester. IP 53 betyder t.ex. att datorn inte tar skada av damm samt tål att sprayas med vatten.

Första siffran anger täthet (partikeldiameter) Andra siffran anger skydd mot vatten
1 50 mm 1 Vertikalt fallande vattendroppar
2 12,5 mm 2 Vertikalt fallande vattendroppar vid +/- 15 graders lutning
3 2,5 mm 3 Vertikalt sprayad med vatten -/- 60 graders lutning
4 1 mm 4 Vattenstänk från alla håll
5 Tar inte skada av damm 5 Vattensprut från alla håll
6 Fullständigt dammtät 6 Kraftigt vattensprut från alla hål
    7 Tillfälligt under vatten på 1 m djup
    8 Kontinuerligt under vatten


Amerikanska arméns testkommando har en egen klassning "MIL-STD-810F/G" som ofta används världen över för att beskriva hur tålig en dator är. Då tar man hänsyn till en stor mängd parametrar bl.a. hur tålig datorn är för vibrationer, slag, fall, höga/låga temperaturer, damm, vatten sol m.m.

Lite förenklat klassar man in datorer i standard, semiruggade och helruggade. En semiruggad har vattenskyddat tangentbord, viss dammtäthet och klarar mindre slag, stötar och fall. En helruggad skall tåla att spolas av med vatten, extrema temperaturer, vibrationer och att falla i golvet utan att ta skada.

En semiruggad dator är tillräckligt stabil för att passa i lastbilar, maskiner etc. Om man arbetar utomhus i olika väderlek bör man satsa på en helruggad dator. Båda skall givetsvis vara klassade så att man vet att konstruktionen har klarat testerna.